TRÀMITS

 • Sol·licitud de Certificacions / Acreditacions Oficials.
  • Sol·licitud de Certificació / Acreditació Oficial. PDF
  • [ENLLAÇ] al Generador Telemàtic de Taxes Model 046 de Conselleria (Certificacions).
   PROCEDIMENT PER A GENERAR LA TAXA TELEMÀTICAMENT:
   – A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS D´ALACANT”.
   – A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats”.
   – Polsar “Continua”.
   – Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
   – Imprimir les 3 còpies de les taxes.
   – Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
   – Entregar la còpia per al centre a secretaria o enviar al següent correu electrònic: 03013339.secret@gva.es
 • Títols acadèmics:
  • Sol·licitud de Títol a expedir per la Generalitat. PDF
  • [ENLLAÇ] al Generador Telemàtic de Taxes Model 046 de Conselleria (Expedició de Títol).
  • Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el Títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). PDF