TRANSPORT ESCOLAR

  • Beneficiaris de Transport Escolar:
    Els Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual dels quals, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiguen escolaritzats seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura (Article 4.1c de la Resolució de 1 de juny de 2018).

  • Sol·licitud de Transport Escolar. [ PDF]
  • Llistat de Parades i horari aproximat de pas. [ PDF]
  • Mapa Ruta Autobus – Pinosol – Institut. [ Ruta Google Maps]