PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES I TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA – 2017TAULER DE SECRETARIA (LLISTATS)

 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PDF]
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
  [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
  [PDF]
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
  [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
  [PDF]

NOTES PROVISIONALS/NOTAS PROVISIONALES

Dia 5/5/2017
ALUMNOS NOTA CONTROL ALIMENTARIO NOTA MICROBIOLOGIA
ALVAREZ TELLO, RUBEN 2,6 0,4
BELMAR RUIZ, M.ª JOSE 1,8 2,3
CAJA DIAZ, URSULA 2 2,5
CARBONELL SANCHEZ, M.ª DOLORES 1,1 1,5
CARRILLO SANCHEZ, VANESA 1,6 3,4
GALÁN SENCHERMES, JORGE 2,1 0,5
GARCIA QUESADA, OLGA M.ª 2,1 1,7
ISERTE AGUSTÍ, YOLANDA 3,6
PEREZ CARDON, FRANCISCO ABEL 1,6
REBOLLO REMASAR, LEYRE 1,3
ROMERO MARTINEZ, ENMA 3,9 5,1
SARRIÓN ABELLÁN, ALVARO 1,9
SISCAR ESCRIVA, JORDI 1,4 0,7
VALIENTE ARGUDO, DIANA 3,2
VILLOLDO MARTÍN, SANTIAGO 2,8 3,33

CALENDARI

Descàrrega del Calendari

RECLAMACIONS a les llistes PROVISIONALS
(es presentaran per escrit a Secretaria)
Des de 9 de març
Fins al 4 d´abril

Termini de PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA
i de SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ i EXEMPCIÓ
Des de 13 febrer
Fins al 24 febrer
Llistat PROVISIONAL d´admesos i exclosos 9 de març
Llistat DEFINITIU d´admesos i exclosos 7 d´abril
RECLAMACIONS a les llistes DEFINITIVES
(es presentaran per escrit a la Direcció Territorial)
Des de 7 d´abril
Fins al 7 de maig
Publicació DATES D´EXÀMENS I ORIENTACIONS
a l´alumnat inscrit
Fins al 28 d´abril
Realització d´EXÀMENS (convocatòria única) 5, 8 i 9 de maig
Calendari [PDF]
ANUL·LACIÓ de MATRÍCULA a petició de l´interessat Des de 7 de març
Fins al 6 d´abril
PUBLICACIÓ de NOTES i RECLAMACIONS davant la Comissió 16 de maig
Reclamacions [PDF]

HORARI D´ATENCIÓ TELEFÒNICA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
15,15-16,10 Vicente Artés

EPS

Teresa Seguí

INGLES

María Ortolà

TELEEMERGENCIAS

Vicente Artés
LOGISTICA
16,10-17,05 Marisa Ubeda
RET
Teresa Gisbert

PLANES

Teresa Gisbert
ASE GUD
Ana Sanz
PSI
17,05-18,00 Ursula Bas
DIETOTERAPIA
Ana Sanz
FAD
Rosana Ferri
ETP
Mª José Palomero
AE
Teresa Caudeli
FOL
EIE
18,00-18,20 RECREO
18,20-19,15 Ursula Bas
ANATOMO-FISIOLOGIA Y PATOLOGIA BÁSICAS
Andrea Aguilar
DOTACIÓN SANITARIA
CONTROL ALIMENTARIO
19,15-20,10 Maite Delamo
MICROBIOLOGIA
Agueda Moreno
ASI
20,10-21,05

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • Informació per al candidat CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES [PDF convocatòria 2017]
 • Informació per al candidat CFGS DIETÈTICA [PDF-convocatòria 2017]
 • Orientació convalidacions CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES – Estudis Universitaris [PDF]
 • Orientació convalidacions CFGS DIETÈTICA – Estudis Universitaris [PDF]
 • Dates d´exàmens CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES i CFGS DIETÈTICA [PDF]
 • Preguntes freqüents [PDF]
 • Horari d´atenció a l´alumnat [PDF]

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • INFORMACIÓ per a la MatrIcula per CORREU POSTAL [PDF]
 • 1. Full de matriculació a les Proves [PDF]
 • 2. Fotocòpia confrontada del DNI / NIE / Passaport.
 • 3. Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit d´accés.
 • 4. Exemplar per al centre de les TAXES. Descarrèga de la taxa des del Generador de taxes [ENLLAÇ]:
  – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Mitjà de FP
  (TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES: 22,31 €).
  – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Superior de FP
  (TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA: 27,89 €).
 • 5. Altres sol·licituds:
  a) Sol·licitud de Convalidació d´estudis:
  – Competència del Ministeri d´Educació: [PDF]
  – Competència del Director del centre:
  Cicle de DIETÈTICA LOGSE [PDF]
  Cicle d´EMERGÈNCIES SANITÀRIES LOE [PDF]
  – Competència de la Conselleria d´Educació: [PDF]

NORMATIVA

 • NORMATIVA ESTATAL DE CONVALIDACIONS – ORDE ECD/2159/2014, de 7 de novembre [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016 [PDF]
 • ORDE de 29 de gener de 2008 [PDF]