PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES I TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA – 2017CALENDARI

Termini de PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA
i de SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ i EXEMPCIÓ
Del 6 de novembre de 2017
Fins al 17 de novembre de 2017
Llistat PROVISIONAL d´admesos i exclosos 1 de desembre de 2017
RECLAMACIONS a les llistes PROVISIONALS
(es presentaran per escrit a Secretaria)
Del 1 de desembre de 2017
Fins al 16 de gener de 2018
Llistat DEFINITIU d´admesos i exclosos 19 de gener de 2018
RECLAMACIONS a les llistes DEFINITIVES
(es presentaran per escrit a la Direcció Territorial)
Del 20 de gener de 2018
Fins al 20 de febrer de 2018
Publicació DATES D´EXÀMENS I ORIENTACIONS
a l´alumnat inscrit
Fins a l´1 de febrer de 2018
Realització d´EXÀMENS (convocatòria única) 6, 7 i 8 de febrer de 2018
[Pendent de distribució horària]
ANUL·LACIÓ de MATRÍCULA a petició de l´interessat Del 29 de novembre de 2017
Fins al 18 de gener de 2018
PUBLICACIÓ de NOTES [PENDENT]
RECLAMACIONS de QUALIFICACIONS davant la Comissió [PENDENT]

TAULER DE SECRETARIA (LLISTATS)

 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
  [PDF]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat PROVISIONAL d´alumnat admés
  [PDF]
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
  [19 de gener de 2018]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat DEFINITIU d´alumnat admés
  [19 de gener de 2018]
 • CFGS – DIETÈTICA
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PENDENT]
 • CFGM – EMERGÈNCIES SANITÀRIES
  Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS [PENDENT]

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 • Informació per al candidat CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES [PDF convocatòria 2017]
 • Informació per al candidat CFGS DIETÈTICA [PDF-convocatòria 2017]
 • Orientació convalidacions CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES – Estudis Universitaris [PDF]
 • Orientació convalidacions CFGS DIETÈTICA – Estudis Universitaris [PDF]
 • Dates d´exàmens CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES i CFGS DIETÈTICA [PENDENT]
 • Preguntes freqüents [PDF]
 • Horari d´atenció a l´alumnat [PENDENT]

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • INFORMACIÓ per a la MatrIcula per CORREU POSTAL [PDF]
 • 1. Full de matriculació a les Proves [PDF]
 • 2. Fotocòpia confrontada del DNI / NIE / Passaport.
 • 3. Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit d´accés.
 • 4. Declaració responsable [PDF]
 • 5. Exemplar per al centre de les TAXES. Descarrèga de la taxa des del Generador de taxes [ENLLAÇ]:
  – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Mitjà de FP
  (TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES: 22,31 €).
  – Prova per a l’obtenció de títols de Grau Superior de FP
  (TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA: 27,89 €).
 • 6. Altres sol·licituds:
  a) Sol·licitud de Convalidació d´estudis:
  – Competència del Ministeri d´Educació: [PDF]
  – Competència del Director del centre:
  Cicle de DIETÈTICA LOGSE [PDF]
  Cicle d´EMERGÈNCIES SANITÀRIES LOE [PDF]
  – Competència de la Conselleria d´Educació: [PDF]

NORMATIVA

 • NORMATIVA ESTATAL DE CONVALIDACIONS – ORDE ECD/2159/2014, de 7 de novembre [PDF]
 • RESOLUCIÓ de 2 d´octubre de 2017 [PDF]
 • ORDE de 29 de gener de 2008 [PDF]