——————————————————————————-

TRÀMITS ACADÈMICS – SECRETARIA

 • Informe de Salut Escolar. [PDF]
 • Instància general (per tal d’exposar i sol·licitar qualsevol suggeriment o queixa). [PDF]
 • Sol·licitud de Certificacions / Acreditacions Oficials.
  • Sol·licitud de Certificació / Acreditació Oficial. [PDF]
  • [ENLLAÇ] al Generador Telemàtic de Taxes Model 046 de Conselleria (Certificacions).
   PROCEDIMENT PER A GENERAR LA TAXA TELEMÀTICAMENT:
   – A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS D´ALACANT”.
   – A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats”.
   – Polsar “Continua”.
   – Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
   – Imprimir les 3 còpies de les taxes.
   – Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
   – Entregar la còpia per al centre a secretaria o enviar al següent correu electrònic: 03013339.secret@gva.es
 • Títols acadèmics:
  • Sol·licitud de Títol a expedir per la Generalitat. [PDF]
  • [ENLLAÇ] al Generador Telemàtic de Taxes Model 046 de Conselleria (Expedició de Títol).
  • Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el Títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). [PDF]


 • Informe de Salut Escolar. [PDF]
 • Justificació de faltes d’assistència. [PDF]
 • Sol·licitud d´accés a “Web Familia”. [PDF]
 • Sol·licitud d´AJORNAMENT de QUALIFICACIONS FCT – Cicles. [PDF]
 • Sol·licitud d´ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA – Cicles. [PDF]
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE.
  Competència del Director del centre.
  [PDF]
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOGSE.
  Competència del Director del centre.
  [PDF]
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE.
  Competència de la Conselleria d´Educació.
  [PDF]
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE.
  Competència del Ministeri d´Educació.
  [PDF]
 • Sol·licitud d´EXEMPCIÓ de FCT (Total/Parcial) – Cicles. [PDF]
 • Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions. [PDF]
 • Sol·licitud de RENÚNCIA de CONVOCATÒRIES – Cicles. [PDF]


 • Annex I – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE). [PDF]
 • Annex II – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE). [PDF]
 • Informe de Salut Escolar. [PDF]
 • JUSTIFICACIÓ de FALTES d’assistència. [PDF]
 • Sol·licitud d´ACCÉS a “WEB FAMILIA”. [PDF]
 • Sol·licitud de CANVI D´ASSIGNATURA/GRUP. [PDF]
 • Sol·licitud de CANVI D´IDIOMA en la assignatura de Primer Idioma Estranger (ESO). [PDF]
 • Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions. [PDF]