TRANSPORT ESCOLAR


TRANSPORT ESCOLAR

  • Beneficiaris de Transport Escolar (Article 4.1c de la Resolució de 19 de maig de 2017):
    Els Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual dels quals, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiguen escolaritzats seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura.

  • Sol·licitud de Transport Escolar. [PDF]
  • Llistat de Parades i horari aproximat de pas. [PDF]
  • Mapa Ruta Autobus – Pinosol – Institut. [Ruta Google Maps]