FORMULARIS


FORMULARIS FP i FP BÀSICA (FP/FPB).
 • Instància general (per tal d’exposar i sol·licitar qualsevol suggeriment o queixa). PDF
 • Informe de Salut Escolar. PDF
 • Justificació de faltes d’assistència. PDF
 • Sol·licitud d´accés a “Web Familia”. PDF
 • Sol·licitud d´AJORNAMENT de QUALIFICACIONS FCT – Cicles. PDF
 • Sol·licitud d´ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA – Cicles. PDF
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE.
  Competència del Director del centre.
  PDF
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOGSE.
  Competència del Director del centre.
  PDF
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE.
  Competència de la Conselleria d´Educació.
  PDF
 • Sol·licitud de CONVALIDACIÓ d´estudis Cicles LOE/LOGSE.
  Competència del Ministeri d´Educació.
  PDF
 • Sol·licitud d´EXEMPCIÓ de FCT (Total/Parcial) – Cicles. PDF
 • Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions. PDF
 • Sol·licitud de RENÚNCIA de CONVOCATÒRIES – Cicles. PDF

 • FORMULARIS ESO I BATXILLERAT.
 • Instància general (per tal d’exposar i sol·licitar qualsevol suggeriment o queixa). PDF
 • Annex I – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE). PDF
 • Annex II – Sol·licitud de CONVALIDACIÓ de matèries d’ESO i BATXILLERAT amb els ensenyaments professionals de música i dansa (LOMQE). PDF
 • Informe de Salut Escolar. PDF
 • JUSTIFICACIÓ de FALTES d’assistència. PDF
 • Sol·licitud d´ACCÉS a “WEB FAMILIA”. PDF
 • Sol·licitud de CANVI D´ASSIGNATURA/GRUP. PDF
 • Sol·licitud de CANVI D´IDIOMA en la assignatura de Primer Idioma Estranger (ESO). PDF
 • Sol·licitud de RECLAMACIÓ de qualificacions. PDF