INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2017


CALENDARI

 • Descarrèga de l´Annex I – Calendari de les Proves d´Accés
 • Termini de MATRÍCULA i de PRESENTACIÓ de la Sol·licitud d´EXEMPCIÓ per Experiència laboral amb la tota la documentació Des del 17
  fins al 31 de maig
  Llistes PROVISIONALSadmesos 7 de juny
  Reclamació a les Llistes PROVISIONALSadmesos Des del 7
  fins al 8 de juny
  Llistes DEFINITIVESadmesos 14 de juny
  Realització EXÀMEN Grau Mitjà 19 de juny
  Realització EXÀMEN Grau Superior 20 de juny
  Llistes PROVISIONALS de qualificacions 28 de juny
  Reclamació a les Llistes PROVISIONALS de qualificacions Des del 29
  fins al 30 de juny
  Termini de presentació de la documentació justificativa de les exempcions Des del 17 de maig
  fins al 5 de juliol
  Llistes DEFINITIVES de qualificacions i Lliurament de certificats 7 de juliol

  TAULER DE SECRETARIA (Llistats)

 • Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU MITJÀ [PDF]
 • Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU SUPERIOR (OPCIONS A – B – C) [PDF]
 • Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU MITJÀ [PDF]
 • Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU SUPERIOR [PDF]
 • Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS – GRAU MITJÀ [PDF]
 • Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS – GRAU SUPERIOR [PDF]
 • Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS – GRAU MITJÀ [PDF]
 • Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS – GRAU SUPERIOR [PDF]
 •  

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / FORMULARIS

  • 1. FOTOCÒPIA DEL DNI / NIE
  • 2. ANNEX III – SOL·LICITUD D´INSCRIPCIÓ A LES PROVES – GRAU MITJÀ [PDF], o
   ANNEX IV – SOL·LICITUD D´INSCRIPCIÓ A LES PROVES – GRAU SUPERIOR [PDF]
  • 3. EXEMPLAR PER AL CENTRE DE LA TAXA MODEL 046 PAGADA [ENLLAÇ AL GENERADOR DE TAXES]
   Òrgan gestor: INSTITUTS D´ALACANT.
   Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (6,42 €).
   Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Superior (9,64 €).
   (En cas de Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%, presentar Certificat acreditatiu)
  • 4. ANNEX V – DECLARACIÓ RESPONSABLE [PDF]
  • 5. I, NOMÉS EN CAS DE SOL·LICITAR EXEMPCIONS D´ALGUNA PART O DE TOTA LA PROVA:
   ANNEX VI – PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA EXEMPCIONS – GRAU MITJÀ
   [PDF], o
   ANNEX VII – PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA EXEMPCIONS – GRAU SUPERIOR [PDF]

   

  PROVES D’ACCÉS GRAU MITJÀ

   

  PROVES D’ACCÉS GRAU SUPERIOR

   

  • Normativa – Resolució 8 de febrer de 2017 [PDF]
  • Normativa – Orde 16/2016 [PDF]
  • Normativa – Resolució 2 de Novembre de 2015 – MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES [PDF]
  • Normativa – Pàgina web de la Conselleria [Enllaç]