PROVES D’ACCÉS 2018

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2018

CALENDARI
Termini de MATRÍCULA i de
PRESENTACIÓ de la Sol·licitud d´EXEMPCIÓ per
Experiència laboral
amb tota la documentació
Des del 17 fins al 31 de maig
Llistes PROVISIONALSadmesos 7 de juny
Reclamació Llistes PROVISIONALSadmesos Des del 7 fins al 8 de juny
Llistes DEFINITIVESadmesos 13 de juny
Realització EXÀMEN Grau Mitjà 18 de juny
Llistes PROVISIONALS de qualificacions
GRAU MITJÀ
27 de juny
Reclamació Llistes PROVISIONALS de qualificacions
GRAU MITJÀ
Des del 28 de juny
fins al 2 de juliol
Realització EXÀMEN Grau Superior 15 de juny
Llistes PROVISIONALS de qualificacions
GRAU SUPERIOR
26 de juny
Reclamació Llistes PROVISIONALS de qualificacions
GRAU SUPERIOR
Des del 27 fins al 29 de juny
Termini de presentació de la documentació
justificativa de les exempcions
Des del 17 de maig
fins al 5 de juliol
Llistes DEFINITIVES de qualificacions
i Lliurament de certificats
6 de juliol

TAULER DE SECRETARIA (Llistats)
 • Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU MITJÀ [ ]
 • Llistat PROVISIONAL d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU SUPERIOR [ ]
 • Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU MITJÀ [ ]
 • Llistat DEFINITIU d´ALUMNAT ADMÉS – GRAU SUPERIOR [ ]
 • Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS – GRAU MITJÀ [ ]
 • Llistat PROVISIONAL de QUALIFICACIONS – GRAU SUPERIOR [ ]
 • Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS – GRAU MITJÀ [ ]
 • Llistat DEFINITIU de QUALIFICACIONS – GRAU SUPERIOR [ ]

 • DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR / DESCÀRREGA DE FORMULARIS

  1. Fotocòpia del DNI / NIE.
  2. Sol·licitud d´inscripció a les Proves d´accés:
  Annex III – Sol·licitud d´inscripció a les Proves – GRAU MITJÀ [ ], o
  Annex IV – Sol·licitud d´inscripció a les Proves – GRAU SUPERIOR [ ]
  3. Exemplar per al centre de la taxa Model 046 pagada.
  [Enllaç al generador de taxes]

  Òrgan gestor: INSTITUTS D´ALACANT.
  Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (6,42 €).
  Prova d´accés a Cicles Formatius de Grau Superior (9,64 €).
  (En cas de Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%, presentar Certificat acreditatiu)
  4. Annex V – Declaració responsable. [ ]
  5. I, només en cas de sol·licitar exempcions d´alguna part o de tota la Prova:
  Annex VI – Presentació documentació justificativa exempcions
  GRAU MITJÀ. [ ], o
  Annex VII – Presentació documentació justificativa exempcions
  GRAU SUPERIOR [ ]


  DOCUMENTS I ADRECES D’INTERÈS – GRAU MITJÀ
 • Annex II – Horari de les Proves / Horario de las Pruebas [ ]
 • Estructura i continguts [ ]
 • Exemples exàmens convocatòries anteriors
  (Proves d´accés a cicles i cursos preparatoris/exemplificacions) [Enllaç]

 • DOCUMENTS I ADRECES D’INTERÈS – GRAU SUPERIOR
 • Annex II – Horari de les Proves / Horario de las Pruebas [ ]
 • Estructura i continguts [ ]
 • Exemples exàmens convocatòries anteriors
  (Proves d´accés a cicles i cursos preparatoris/exemplificacions)
  [Enllaç]
 • Opcions de Prova – Matèries de Batxillerat en la que es basen [ ]

 • NORMATIVA
 • Normativa – Resolució 13 de febrer de 2018 [ ]
 • Normativa – Orde 16/2016 [ ]
 • Normativa – Resolució 2 de Novembre de 2015 – MODIFICACIÓ DEL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES [ ]
 • Normativa – Pàgina web de la Conselleria [Enllaç]