PROVES HOMOLOGADES DE NIVELL BÀSIC A2 – 2018


REQUISITS DE L’ALUMNAT PARTICIPANT:

  • Tindre 16 anys complits l’any natural en què es realitza la prova.
  • Estar matriculat en el centre.
  • Et podràs presentar dels idiomes que s’imparteixen a l’IES Nùm1- Anglés, Alemany i Francés-, encara que no estigues matriculat en eixe idioma.

PROVES A2

 

NORMATIVA

  • Orde 20/2011 de 24 de novembre [Enllaç]
  • Continguts de la prova Decret 155/2007 de 21 de setembre [Enllaç]