Avís    [PDF]

Benvolguts pares:
Informem que a partir del proper dia 20 de març de 2017, els mòbils NO estaran   PERMESOS al nostre centre; ha estat una decisió consensuada per la Comissió de Coordinació Pedagògica i pel Consell Escolar, davant de l’ús abusiu i incorrecte d’una part de l’alumnat.
En cas que els seus fills/vostés tinguen la necessitat de comunicar quelcom important, tenen al seu abast el telèfon del centre: 966.428.205.
Els mòbils requisats no es podran arreplegar el mateix dia, ni a l’endemà; l’horari de recollida serà dimarts i divendres de 16h. a 17’30h. En cas de vacances, els aparells s’arreplegaran l’últim dia lectiu, en el mateix horari.
L’incompliment d’aquesta norma pot comportar un expedient disciplinari.
Preguem la seua col.laboració activa en la posada en pràctica d’aquesta mesura, pel bé de tota la Comunitat Educativa.
L’Equip Directiu


Estimados padres:
Les informamos de que a partir del próximo día 20 de Marzo de 2017, los móviles NO   estarán   PERMITIDOS en nuestro centro; ha sido una decisión consensuada por la Comisión de Coordinació Pedagógica y por el Consell Escolar, ante el uso abusivo e incorrecto de una parte del alumnado.
En el caso de que sus hijos/ustedes necesiten comunicar cualquier incidencia importante, tienen a su disposición el teléfono del centro: 966.428.205.
Los móviles requisados no se podrán recoger el mismo día, ni al día siguiente; el horario de recogida será martes y viernes de 16h a 17’30h. En caso de vacaciones, los teléfonos se recogerán el último día lectivo, en el mismo horario.
El incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a un expediente disciplinario.
Pedimos su colaboración activa en la puesta en marcha de esta medida, por el bien de toda la Comunidad Educativa.
El Equipo Directivo

NOTA: El proper 22 de març a les 19 h., en la Sala d’Usos Múltiples de l’IES Nùm.1 de Xàbia, hi haurà una xarrada, per orientar les famílies i professors sobre “L’ús de les xarxes socials pels adolescents”. El ponent és en Óscar Sánchez, policia Local d’Elx, criminòleg i expert en assetjament escolar i mal ús de les xarxes.
El próximo 22 de Marzo, a las 19 h., en la Sala de Usos Múltiples del IES Núm. 1 de Xàbia, habrá una charla, para orientar a las familias y profesores sobre “El uso de las redes sociales por los adolescentes”. El ponente es don Óscar Sánchez, policía local de Elx, criminólogo y experto en acoso escolar y mal uso de las redes.