Professors Nouvinguts


PROFESSORS NOUViNGUTS CONSELLERIA D´EDUCACIÓ

1. Emplenar el Formulari de registre i enviar:
FORMULARI DE REGISTRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS – CURS 2018-2019
2. Presentar la Credencial de presentació a secretaria, per a la seua tramitació (Signatura de la Directora del centre i visat de la credencial a ITACA).
3. Procediment de presentació de documentació:
ACCÉS AL TRÀMIT
Instrucció del Director General de Centros y personal Docente per a l´ALTA EN NÒMINA


PROFESSORS NOUViNGUTS D´ALTRES ADMINISTRACIONS

Només professorat d´altres administracions: Professorat SPE, Auxiliar de conversà del Ministeri, administració local, etc.

1. Emplenar el Formulari de registre i enviar:
FORMULARI DE REGISTRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS D´ALTRES ADMINISTRACIONS – CURS 2018/2019