Professors Nouvinguts

1. Emplenar el Formulari de registre i enviar:
FORMULARI DE REGISTRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS
CURS 2017-2018

2. Presentar la Credencial de presentació i la documentació requerida a secretaria, per a la seua tramitació. (Signatura de la Directora del centre i remissió per fax de la credencial i per correu postal de la documentació, a la Direcció Territorial d´Alacant).


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Models:
ANNEX I: Pagament d’Havers PDF
ANNEX II: Declaració jurada PDF
ANNEX III: Manifest PDF
ANNEX IV: Cessament (presentar quan s’acabe la substitució) PDF
Model 145 – IRPF PDF

NOMENAMENT AL MATEIX CURS ACADÈMIC
MATEIXA PROVÍNCIA – Credencial de presentació i Annex III.
DIFERENT PROVÍNCIA – Tots els documents PDF .
NOMENAMENT EN DIFERENT CURS ACADÈMIC
MATEIXA PROVÍNCIA – Tots els documents PDF , excepte els Títols.
DIFERENT PROVÍNCIA – Tots els documents PDF .

Els certificats mèdics caduquen als 6 mesos de la seua expedició.
Els certificats de delictes sexuals caduquen als 3 mesos de la seua expedició.


Enllaços a la Pàgina web de RECURSOS HUMANS de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a l´Obtenció de la Credencial i de la informació de la documentació a presentar:
Funcionaris interins i Adjudicació Continua.
Funcionaris de Carrera i en Pràctiques.