Professors Nouvinguts

1. Emplenar el Formulari de registre i enviar:
FORMULARI DE REGISTRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS
CURS 2018-2019

2. Presentar la Credencial de presentació i la documentació requerida a secretaria, per a la seua tramitació. (Signatura de la Directora del centre i remissió per fax de la credencial i per correu postal de la documentació, a la Direcció Territorial d´Alacant).


NOU PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

ACCÉS AL TRÀMIT
Instrucció del Director General de Centros y personal Docente per a l´ALTA EN NÒMINA