PROFESSORS NOUVINGUTS – CURS 2017-2018


1. Omplir el Formulari de registre i enviar:
FORMULARI DE REGISTRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS CURS 2017-2018
2. Presentar la Credencial de presentació i la documentació requerida a secretaria, per a la seua tramitació. (Signatura de la Directora del centre i remissió per fax de la credencial i per correu postal de la documentació, a la Direcció Territorial d´Alacant).


Enllaços a la Pàgina web de RECURSOS HUMANS de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a l´Obtenció de la Credencial i de la informació de la documentació a presentar:
Funcionaris interins i Adjudicació Continua.
Funcionaris de Carrera i en Pràctiques.