Presentació

L’Institut d’Educació Secundària Número 1 és un centre educatiu públic ubicat a la localitat de Xàbia. Podeu consultar la seua localització a la pàgina Contactar.

El centre està catalogat com a tipus A en funció del número d’unitats computables per al càlcul de la catalogació. De número més gran, A, a menor número, D. Aquestes unitats són:

 • 4 unitats de Batxillerat
 • 16 unitats de Cicles Formatius
 • 15 unitats d’Educació Secundària Obligatòria

Ensenyances

Actualment les ensenyances que s’impartixen són:

Compta amb diferents programes i característiques:

 • Contracte-Programa
 • Idiomes: alemà, francés i anglés
 • Programa de Diversificació Curricular (PDC)
 • Fons Social Europeu
 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Servicis AdministratiusFamília: Administració i Gestió
 • Informàtica i ComunicacionsFamília: Informàtica i Comunicacions
 • Gestió AdministrativaFamília: Administració i Gestió
 • Sistemes Microinformàtics i en XarxaFamília: Informàtica i Comunicacions
 • Emergències SanitàriesFamília: Sanitat
 • Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE)Família: Sanitat
 • Administració i FinancesFamília: Administració i Gestió
 • Desenvolupament d’Aplicacions MultiplataformaFamília: Informàtica i Comunicacions
 • DietèticaFamília: Sanitat

Projectes i Mencions


Més informació

Podeu trobar més informació a la web oficial de la Conselleria d’Educació: IES Número 1 – Xàbia