PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA TEI

El passat dia 20 de setembre es va celebrar la presentació del programa TEI (Tutoria entre iguals). El TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, és institucional i implica a tota la comunitat educativa. Té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica). Per això, cada alumne de 3er d’ESO serà el tutor de un alumne nouvingut de 1er d’ESO amb la finalitat de facilitar el procés d’integració d’alumnes, cap a una escola inclusiva. El tutor/a és  un referent per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i les situacions desconegudes.
Després de realitzar dues sessions informatives per a 1er i 3er d’ESO, juntarem als 250 alumnes implicats en el pati del Institut i presentarem a totes les parelles de alumnes tutors i tutoritzats que el Centre havia creat en funció de les competències i habilitats socials dels alumnes tutors i de les necessitats dels tutoritzats. Els alumnes van omplir una entrevista personal amb el fi d’anar coneixent-se. En general, els alumnes de 1er d’ESO estaven contents de tindre un referent de 3er d’ESO que els ajude al llarg del present curs.

You may also like...