FP Dual

Formació Professional DUAL

Els cicles de la família informàtica impartits al centre, CFGM Sistemes Microinformàtics i en Xarxa i CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, han sigut autoritzats per a impartir-se en la modalitat de Formació Professional Dual. Si necessiteu més informació al respecte, podeu trobar-la a la pàgina web d’FP Dual de la Conselleria d’Educació o preguntant al centre.

fpdual