CONVALIDACIONS GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Cicle Gestió Administrativa (LOE)

 1. Competència del/ de la Director/a del centre:
  1. Convalidacions amb Mòduls, cursats i aprovats, de Cicles LOGSE(LOGSE ⇒ LOE).
  2. Convalidacions amb Mòduls, cursats i aprovats, de Cicles LOE
   (LOE ⇒ LOE).
  3. Convalidacions amb l´Acreditació de Competències Professionals (Unitats de Competència ⇒ LOE).
  4. Convalidacions del mòdul d´ANGLÉS TÈCNIC (FAVORABLES).
  5. Convalidacions del mòdul d´ANGLÉS TÈCNIC (DESFAVORABLES).

  (L´Alumne/a presentarà la sol·licitud ( Model de Sol·licitud) a la secretaria del centre, per al seu estudi i posterior resolució per la direcció del centre.

 2. Competència del Ministeri d´Educació, Cultura i Esport:
  (Procediment de Sol·licitud)
  1. Convalidacions amb estudis universitaris
   (Universitat ⇒ LOE).
  2. Convalidacions amb Mòduls de FP de la Llei 14/1970, d’agost, General d’Educació i Finançament de la reforma Educativa (FP 1r/2n GRAU)
   (FP 1r GRAU – Tècnic Auxiliar / FP 2n GRAU – Tècnic Especialista ⇒ LOE).

  (L´Alumne/a presentarà la sol·licitud ( Model de Sol·licitud) a la secretaria del centre i aquesta les ha de remetre al Ministeri d´Educació, Cultura i Esport (MECD) per a la seua Resolució).

Ferramenta de CONSULTA DE CONVALIDACIONS del Ministeri d´Educació